De Koninklijke ALSO bestaat sinds 1943 en staat voor Aalsterse Liga (der) Scheidsrechters Overeenkomst. Onze vereniging is dus een vriendenkring van en voor voetbalscheidsrechters uit de streek van Aalst-Dendermonde-Ninove. Also telt meer dan 50 leden en staat ondermeer in voor de opleiding en begeleiding van nieuwe scheidsrechters. Een andere belangrijke taak bestaat erin om op regelmatige basis activiteiten te organiseren voor zijn leden (scheidsrechters).

Op onze maandelijkse vergadering komen de nieuwe en meer ervaren scheidsrechters met elkaar in contact waarbij er heel wat ervaring en tips kunnen worden doorgegeven. Jonge scheidsrechters vinden er ook een luisterend oor en kunnen er terecht mochten er vragen of problemen zijn. De vriendenkring ontvangt ook steeds een vertegenwoordiger van het Provinciaal Bureau Arbitrage, op deze manier blijven onze leden up-to-date wat betreft wijzigingen in het reglement. De vergaderingen worden ook regelmatig vervangen door een gezellige uitstap/activiteit of we verwelkomen een gastspreker (meestal uit de sportwereld).

De vriendenkring zorgt er dus vooral voor dat de hobby van onze scheidsrechters een sociaal karakter krijgt, dit om te vermijden dat je als éénzaat van week tot week een match gaat leiden. Zij komen bij ons in contact met collega scheidsrechters die zij ook op hun matchen zullen ontmoeten. De vriendenkring vormde (en vormt) de basis van heel wat jarenlange vriendschappen die het voetbal vaak overstijgen.

 

Ten slotte organiseert onze vriendenkring ook trainingen zodat onze leden hun fysieke conditie op peil kunnen houden in groep.

Meer info volgt.

Iedereen kan lid worden van onze vriendenkring mits het betalen van een jaarlijks lidgeld van 25 euro. Leden krijgen ook korting op de georganiseerde activiteiten en ontvangen elke vergadering een consumptie. ALSO wordt ook erkend als sportclub, dus kan het lidgeld (deels) teruggevorderd worden bij de (meeste) mutualiteiten. Leden die regelmatig langskomen doen met hun lidgeld van ALSO meestal de meest rendabele investering van het jaar.

Volg ons op Facebook :

© Koninklijke VZW ALSO

Welkom op de website van de Koninklijke VZW ALSO, de vriendenkring van en voor voetbalscheidsrechters uit de streek Aalst-Dendermonde-Ninove. Sinds de oprichting in 1943 zorgt zij er voor dat kandidaat-scheidsrechters opgeleid worden en dat actieve refs op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de scheidsrechterswereld. De vriendenkring zorgt als het ware voor de sociale touch van de scheidsrechtershobby.
Ons vergaderlokaal

Lokaal Modelspoor Aalst
Tragel 6 (ingang naast ZEB)
9300 Aalst

Rekening : BE23 0015 3386 0491
Stamboeknummer : 4917